SVENSKA DRUID-ORDEN

FGDO

LOGEN NEMETON

 

Hem

 

DRUID-ORDEN

 

Druid-Ordens målsättning är att verka för brödernas andliga och kulturella utveckling, men tar ingen ställning i religiösa eller politiska frågor. I Druid-Orden träffas människor inom många olika yrkes- och åldersgrupper och inom Orden är alla jämbördiga oavsett civil titel vilket innebär att man får ett stort antal vänner som accepterar en för den man är. Druidbröder ställer upp för varandra, men utövar också utåtriktad välgörenhet genom såväl lokala som nationella insatser.

 

Druid-Orden är inget hemligt sällskap men ett sällskap med vissa hemliga ritualer.

 

Historik

Dagens Druid-Orden har i princip ingenting att göra med de antika kelterna och deras druider. Druid-Orden och dess budskap bygger på spännande myter och sägner om kelterna och druiderna, alltså inte på arkeologisk eller historisk fakta. Enkelt uttryckt kan man säga att Druid-Orden bygger på en, i 1700-talets England, romantiserad bild av de forntida druiderna.

 

Druid-Orden bildades 28 november 1781 på värdshuset ”The King´s arms” på Poland Street i London på initiativ av bl.a. Henry Hurle som anses vara den som föreslog att de antika druiderna skulle fungera som förebilder för Orden.

 

Under 1820-talet hade grenar av Druid-Orden etablerat sig både i Canada och i USA och vid mitten av 1800-talet hade emigranter även fört med sig Druid-Orden till Australien och Nya Zeeland.

 

1872 medförde återvändande tyskar druidismen tillbaka till Europa från USA.

 

1904 var det så dags för Druid-Ordens intåg i Sverige. Det skedde genom att logen Ad Astra, som fortfarande finns kvar, bildades i Malmö.

 

Idag finns Druid-Orden representerad i Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Schweiz, Tyskland, och i samtliga nordiska länder.

 

Organisation

Svenska Druid-Orden är organiserad i Grundloger (GL), Storloger (SL) och Riksstorlogen (RSL) och är ansluten till Förenade Gamla Druid-Orden (United Ancient Order of Druidism, UAOD) och International Grand Lodge of Druidism (IGLD) samt verkar i Scandinavian Grand Lodge of Druidism (SGLD).

 

Druid-Orden finns idag representerad på ett flertal orter i Sverige, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Idag finns elva Storloger fördelade på cirka 70 Grundloger med totalt ungefär 5000 bröder.

 

För att bli upptagen i Druid-Orden måste man ha fyllt 21 år och vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, ha ordnad ekonomi och åtnjuta medmänniskors aktning. Varje broder betalar en medlemsavgift till sin Grundloge. Avgiften varierar beroende på Logens kostnader. Till detta tillkommer kostnaden för möteskvällarna samt kostnaderna som är förenade med framtida gradavgifter.

 

logo.gif

 

Ämbetsmän

 

Arbetsordning

 

Druid-Orden

 

Kontakt

 

Länkar